close
Metin yer tutucusu

Güven Damgası kavramı E-Ticaret sektöründe çokça kullanılmaya başlandı. Nedir bu ‘Güven Damgası’ neden kullanılır  ve nasıl alınır. Yazımızda detaylı bir şekilde ele alacağız. Güven Damgası ile ilgili yazımızda ‘Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ web sitelerindeki araştırma verileri sonucunda üzerinde durulan bilgilerden yararlanılmıştır.

GÜVEN DAMGASI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  yapmış olduğu araştırmalar sonucunda internetten alışveriş yapanların yüzde 24.9’luk kesimin mağdur olduğunu belirtilmiştir. Bu nedenle Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ yayınladı. Ticaret Bakanlığı, 1 Şubat 2018 yılında imzaladığı protokolle Güven Damgası Sağlayıcı olarak sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni yetkilendirmiştir.Güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ile kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar Güven damgası almak için başvurabilir. Gerekli koşulları sağlayan e-ticaret sitelerine Güven Damgası Sağlayıcı olarak yetkilendirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Güven damgası tahsis edilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) süreç ile ilgili web sitesinde gerekli bilgilendirmeler yaptı.

Resmî Gazete’nin 6 Haziran 2017 tarihli nüshasında yayınlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile e-ticaret siteleri için yeni bir sisteme geçilmiştir. Ticaret Bakanlığı, Türkiye’deki tek güven damgası sağlayıcı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni yetkilendirmiştir.
TOBB, güven damgası almak için başvuran e-ticaret sitelerini tebliğ uyarınca denetleyecek ve denetim sonucunda uygunluk taşıyan e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edecektir. Güven damgası almak zorunlu değildir.

Güven damgası, damgayı taşıyan e-ticaret sitesinin tebliğ uyarınca belirlenen şartlara sahip olduğunu, sitenin sahibi olan tüzel kişinin üyesi olduğu odadaki kayıt ve iletişim bilgilerini ve sitenin teknik altyapısının belirlenen güvenlik standartlarına sahip olduğunu gösterir.

  • Güven damgası geçerlilik süresi 1 yıldır. Güven damgasını yenilemek isteyen e-ticaret sitesi başvurusunu yenilemelidir.
  • Güven damgası başvuruları ücretlidir. Ücret listesini görmek için tıklayınız.
  • Güven damgası iptal süreci Güven Damgası Sağlayıcı tarafından tebliğ uyarınca yürütülmektedir.
  • Merkezi yurt dışında olan bir firma teknik hususlarda (güvenlik testi gibi ) istenilen standarda eş değer ya da daha üst seviyede yeterliliğe sahip olması ve bunu kanıtlar nitelikte belge sunması durumunda güven damgası almak için başvurabilir.
  • Güven damgası askıda iken iptal edilemez. İlgili husus Güven damgası iptal gerekçeleri arasında yer almamaktadır.
  • Mevcut Güven damgası askıdayken yeni bir Güven damgası için başvuru yapılamaz.
  • Başvurudan itibaren en az 13 ay olmalıdır.
  • Güven Damgası Sağlayıcı tarafından Tebliğ uyarınca kanunlara uyum konusunda gerekli kontroller yapılır ve yazılı beyan alınır. Bu kapsamda uygunsuzluk tespit edilmesi sonucu tebliğde belirtilen süre ve haller gereği Güven damgası iptal süreçleri yürütülür.
  • Güven Damgası Sağlayıcı, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararları takip eder ve Güven damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıyı bu hususlarda bilgilendirir. Tebliğ uyarınca Güven damgası başvurusunda bulunan ve alan e-ticaret sitelerinin bu düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlaması gerekmektedir.
  • E-ticaret sitesi Tebliğdeki kriterleri sağlamalı ve her durumda başvurusunu kendisi gerçekleştirmelidir. Ancak teknik yeterlilikleri (güvenlik testi ) internet sitesinin altyapı hizmetini aldığı altyapı sağlayıcı üzerinden sağlayabilir. Bu durumda başvuru belgelerinde ilgili altyapı sağlayıcının teknik yeterlilikleri sağladığını gösterir belgeleri sunması beklenmektedir.
Tebliğ hükümleri gereğince belirtilen süreler boyunca Güven Damgası iptal edilir ve bu süreler içerisinde söz konusu site Güven Damgası başvurusunda bulunamaz. İlgili sürelerin detayı için tebliğ incelenebilir. Ancak bu sürenin sona ermesi ile yeni bir Güven Damgası başvurusunda bulunabilir.

Güven Damgasının yürürlüğe girmesi ile  Bakan Pekcan, gerekli açıklamalarda bulunarak bir kez daha konunun önemini vurguladı. “Böylece güven damgasını internet sitesinde gören vatandaşlarımız e-ticaret sitesinin belirli standartları yerine getirdiğini, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığını, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecektir.” 

Güven Damgası Başvuru Süreçleri Nelerdir?

Güven Damgası almak için www.guvendamgasi.org.tr  linkine tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Daha sonra sizlerden istenen başvuru belgelerini siteye yüklemeniz gerekmektedir. Ayrıca  TOBB, başvuru belgelerinin tam olmasını; yazılı beyan, sızma testi sonucu, yetki metni ve üyelik sözleşmesinin usulüne uygun imzalanmasını ve ulaştırılmasını, güvenlik testi sonucunun başvurudan en fazla üç ay önce yaptırılmasını ve başvuru ücretinin yatırılmasını ister. Ayrıca kontrol listesindeki hususları ayrı ayrı değerlendirir. Tüm şartları yerine getiren e-ticaret sitesine güven damgası tahsis edilir ve e-ticaret sitesinin adresi www.guvendamgasi.org.tr adresinde yayınlanır.

Tags : E-Ticarette Güven Damgası Nedir?Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında TebliğGüven Damgası Başvuru Süreçleri Nelerdir?
Aliye Rabia Sönmez

The author Aliye Rabia Sönmez

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.